Directeur ICT Herman Rigter over de overstap naar Somtoday

29 juni 2020
Nieuws ApplicatiebeheerDirectie

Herman Rigter is directeur ICT bij Alberdingk Thijm Scholen (AT Scholen) in Hilversum en omgeving. AT Scholen bestaat uit zeventien basisscholen en zes scholen voor voortgezet onderwijs en telt bijna 8.000 leerlingen. AT scholen zit middenin het Somtoday-implementatietraject. “We hadden niet verwacht een goed alternatief te vinden, maar dat is Somtoday wel degelijk.”

“Elke vijf jaar houden wij onze softwareomgeving tegen het licht”, legt Herman uit. “Hoe staat het ervoor in de markt? Welke software voldoet nog aan onze eisen? Zijn er soms betere alternatieven? Zo deden we dat ook elke vijf jaar met het leerlingvolgsysteem en lang vonden we ons voormalige systeem het beste. We hadden in het voorjaar van 2019 dan ook een ‘nee’ verwacht toen we ons afvroegen of er betere alternatieven waren. Het antwoord was echter ‘ja’.”

Waarom is Somtoday een goed alternatief?
“Het antwoord hierop is vrij simpel. Voor de docenten verandert er niet zoveel, voor alle andere medewerkers wordt het eenvoudiger. De applicatie is overzichtelijker, biedt meer structuur en gebruikers zijn in minder clicks waar ze moeten zijn.”

Hoe zijn jullie tot die conclusie gekomen?
“In eerste instantie heb ik in klein verband, met drie applicatiebeheerders, bekeken of Somtoday een goede optie kon zijn. Vervolgens hebben we dat breder getrokken naar de verschillende scholen. Hierbij hebben wij als ICT-afdeling gefaciliteerd dat de scholen nader onderzoek konden doen naar het gebruik Somtoday. Dit betekende dat diverse medewerkers van de scholen konden langskomen om kennis te maken met de omgeving en vragen konden stellen aan medewerkers van Somtoday. Wij zijn daar als ICT-afdeling verder niet inhoudelijk bij betrokken geweest. De techniek is vandaag de dag het probleem niet, het gebruiksgemak moet voorop staan. Uiteindelijk is er door onze VO-scholen unaniem gekozen voor Somtoday.”

Hoe verloopt het implementatietraject?
“We zitten er middenin, dus het is nog wat vroeg om daar antwoord op te geven. We hebben een projectplanning opgesteld om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo zijn er bijeenkomsten voor iedereen die een rol speelt bij dit traject. Per locatie is er een medewerker die op alle onderdelen van Somtoday kennis heeft. Dit is iemand met zowel een onderwijskundige achtergrond als met technische kennis. Het positieve beeld dat we van Somtoday in de voorbereidende fase hebben gevormd, klopt tot nu toe nog steeds. We zijn nog niet voor verrassingen komen te staan.”

Waar hoop je over vijf jaar te staan met Somtoday?
“Dan hoop ik dat het pakket nog steeds met veel plezier gebruikt wordt. Dan hebben wij namelijk de juiste keuze gemaakt. Tegen die tijd gaan we echter wel weer bekijken of er inmiddels (nog) betere alternatieven zijn. Een advies dat ik andere scholen ook mee wil geven: bekijk je IT-landschap eens in de zoveel tijd kritisch. Ontwikkelingen in de markt of binnen je school kunnen ervoor zorgen dat overstappen op andere software de juiste keuze is.”

“Houd elke vijf jaar je IT-omgeving tegen het licht”