Leren op afstand bij Melanchthon Wilgenplaslaan

08 april 2020
Blog ApplicatiebeheerDirectieDocenten

Stefan van der Kooi is docent economie en beroepsgerichte vakken op Melanchthon Wilgenplaslaan. Dit is een school in Rotterdam-Schiebroek die lessen aanbiedt van basisberoepsgerichte leerweg tot en met gemende leerweg. Het aantal leerlingen op deze school bedraagt ongeveer 380 en het aantal collega’s is 60.

Hoe verzorgen jullie het onderwijs op afstand?
“Onze voornaamste kernwaarden zijn veiligheid, vriendelijkheid en verantwoordelijkheid. Dat zie je nu ook terug in de manier waarop wij onderwijs op afstand aanbieden door bijvoorbeeld vriendelijk online les te geven, dit doen via veilige platformen als Somtoday en Microsoft Teams en daarnaast de verantwoordelijkheid te geven aan de leerlingen om zelf met de aangeboden lesstof aan de slag te gaan.

De online lessen verzorgen we via een chatverbinding bij het programma Microsoft Teams, zodat het voor de docent makkelijk is om iedere leerling van instructie te voorzien. Dit maakt het voor de leerling ook eenvoudig om een vraag over de uitgelegde stof te kunnen stellen. Daarmee zorgen wij er als school voor dat het onderwijs op afstand rendement behaalt, omdat de instructie erop gericht is dat de leerlingen aan de slag kunnen met een praktijkgerichte opdracht en/of digitale toets voor het betreffende vak. Zo wordt de effectiviteit van de lessen meetbaar.

Somtoday gebruiken we om de opdrachten aan te bieden. Via het rooster dat aan de lessen gekoppeld zit, kunnen de docenten huiswerk aan de leerlingen opgeven. Daarnaast is het handig om er inlevermappen bij te zetten, zodat de leerlingen het werk op een gezamenlijk punt kunnen inleveren. Zo kun je overzichtelijk zien welke leerling de opdracht heeft ingeleverd en welke niet. Op deze manier kun je ook gericht feedback geven, want in Somtoday kun je het ingeleverde werk ‘accepteren’ of ‘weigeren’. Bij de weiger-optie krijgt de leerling het werk met feedback direct terug om het te verbeteren. Zo wordt individueel zichtbaar wat er aan het werk verbeterd moet worden.”

Wat gaat al goed en wat kan beter?
“De meeste collega’s en leerlingen weten elkaar al goed te vinden op de verschillende digitale platformen. Dit zie je door te kijken naar het aantal leerlingen dat aanwezig is bij de online lessen en structureel de opdrachten inlevert. Ook is het leuk om op deze manier te differentiëren. Laura en Sherany, topleerlingen uit 3GL, kan ik een GLplus-verdieping aanbieden met meer diepgang in het examenprogramma. Natuurlijk zijn er altijd leerlingen die met deze werkvorm buiten de boot dreigen te vallen, omdat ze bijvoorbeeld moeite hebben met hoe het digitaal werkt.”


Tips

“Wat hierin helpt, en dat is gelijk de belangrijkste tip die ik wil geven, is om ouders goed bij het proces te betrekken en als mentor te monitoren waar een eventueel knelpunt zit. Zo achterhaal je namelijk waar de grootste technologische vraag zit van zowel de leerling als de ouder en kun je hier vervolgens een passende oplossing voor bedenken. Stel dat een leerling niet over een eigen laptop beschikt, probeer er dan een vanuit school beschikbaar te stellen of regel deze via een wijkteam. Zo zorg je er samen met de ouders voor dat iedere leerling het maximale rendement haalt uit deze buitengewone periode.”

 

“Betrek ouders bij het proces en monitor knelpunten”