Hoe ziet het ideale dashboard van Somtoday Connect eruit?

02 december 2019
Nieuws ApplicatiebeheerDirectieDocenten

Dana Rouschop werkt sinds drie jaar bij Topicus als analist. Op dit moment houdt zij zich bezig met de ontwikkeling van Somtoday Connect, een dashboard waarop je de inzet van digitale leermiddelen kunt aflezen. Daarvoor is zij gestart met een pilot met 18 proefscholen. Rouschop bezoekt een aantal van deze scholen maandelijks om erachter te komen aan welke informatie docenten en schoolleiders behoefte hebben en hoe zij die informatie willen terugzien op het dashboard.

Wat doe je zoal als analist?

‘Als analist bij Topicus wil ik weten waar mensen behoefte aan hebben en hoe wij producten kunnen maken die daarbij aansluiten. Om daar achter te komen ga ik in gesprek met klanten en neem interviews af. Ik stel vragen als: Wat heb je nodig? Hoe kunnen wij jou verder helpen? Vervolgens verzamelen we alle antwoorden en vertalen die naar een user story, oftewel: een korte beschrijving van wat de gebruiker wil. Uiteindelijk vertaal ik dat weer naar een ontwerp.’

Waarmee ben je begonnen met Somtoday Connect?

‘Eerst wilde ik weten in welk landschap ik me begeef. Het is bijvoorbeeld belangrijk te weten hoe scholen Somtoday hebben ingericht en hoe de distributieketen in elkaar zit. Daarnaast ben ik  geïnteresseerd in de toekomstige gebruikers: docenten en schoolleiders. Om daarvan een goed beeld te krijgen ben ik langs scholen gegaan en heb vragen gesteld als “Hoe wordt lesmateriaal aangeschaft? Wie maakt daarin de keuzes en wie neemt de uiteindelijke beslissing?” Door dit soort vragen te stellen kwam ik er bijvoorbeeld al snel achter dat vaksecties leidend zijn bij die keuze.’

En ben je erachter gekomen wat docenten en schoolleiders willen met Somtoday Connect?

‘Docenten en schoolleiders zeiden stuk voor stuk: We willen meer inzicht. Maar ja, wat betekent dat? Naast interviews, heb ik verschillende methodes toegepast om deelnemers te helpen dit concreter te maken. Eerst zijn we in gesprekken meer ingegaan op detailniveau. We hebben ons over vragen gebogen als: In welke vorm zie je de informatie het liefste: in een staafdiagram, in taartpunten of in een lijngrafiek? Aan welke doorklikmogelijkheden heb je behoefte? Ook wilden we meer weten over de gewenste hiërarchie in informatie, want voor een schoolleider is andere informatie interessant dan voor een docent.’

Hoe heb je die gewenste hiërarchie boven tafel gekregen?

‘Deelnemers mochten kaartjes in een logische volgorde leggen, zodat we een beeld kregen van de structuur die ze voor ogen hadden. De volgordes die vanuit verschillende rollen gemaakt werden hebben we vervolgens over elkaar heen gelegd. Op basis daarvan ontstond een structuur. Daaruit bleek dat er eerst behoefte is aan een globaal schooloverzicht voor directie en teamleiders, vervolgens een overzicht voor de vaksectie en weer een laag dieper inzicht voor docenten op klasniveau. Het wordt dus een dashboard waarop je steeds verder kunt inzoomen, afhankelijk van de rol die je hebt binnen de school. Het eerste ontwerp van concrete schermen hebben we vervolgens tijdens een gesprekssessie aan pilotscholen voorgelegd.’

Hoe reageerden pilotscholen op het eerste ontwerp?

‘Tot nu toe reageren scholen heel positief. Ze hebben écht behoefte aan informatie over het gebruik van digitaal lesmateriaal in de school. Tot nu toe blijken scholen daar amper een beeld van te hebben.

Toen ik een keer letterlijk aan een school vroeg hoe ze weten of leerlingen gebruikmaken van digitaal lesmateriaal, keek iedereen elkaar afwachtend aan. Vervolgens zei iemand: “Nou ja, als leerlingen gaan klagen dat het niet werkt, weet je in ieder geval dat ze het geprobeerd hebben.” Dit is illustratief voor hoe weinig grip ze er nu op hebben. Verder vinden docenten het leuk om mee te denken en alvast een beeld te krijgen van hoe het dashboard er straks uit komt te zien.’

Je zal veel feedback krijgen. Hoe verwerk je die?

‘Het is best moeilijk om het overzicht te houden van alle feedback. Gelukkig hebben we daar een systeem voor. Van alle feedback die we ontvangen houden we bij hoe vaak we het horen en hoe groot de impact voor de gebruiker is. Daaruit kunnen we een prioritering afleiden. Daarnaast hou ik zelf een lijst bij met aandachtspunten en tegenstrijdigheden, want soms spreekt feedback elkaar tegen. VSO-scholen werken bijvoorbeeld op een andere manier dan reguliere scholen. Daar willen we iets op verzinnen, zodat Somtoday Connect ook VSO-scholen straks het inzicht biedt dat zij nodig hebben.’

Wat maakt Somtoday Connect uniek?

‘Wat ik merk is dat scholen écht wachten op Somtoday Connect, omdat ze nu geen beeld hebben van de mate van gebruik van digitale leermiddelen. Somtoday Connect geeft dat beeld wel en dát is wat het zo waardevol maakt.’

Een interview met Dana Rouschop, analist bij Topicus