Nieuwe roosterkoppeling met Xedule beschikbaar

20 juni 2019
Nieuws Directie

Somtoday koppelt – en staat open – voor alle reguliere roosterapplicaties in het voortgezet onderwijs. Goed nieuws! We hebben een nieuwe automatische roosterkoppeling toegevoegd, speciaal voor het roosteren en plannen van lessen in scholen die gepersonaliseerd leren aanbieden. We stellen je voor aan Xedule.

Roostersoftware gericht op gepersonaliseerd leren

Xedule faciliteert scholen in het VO met het inrichten van roosters en planningen voor gepersonaliseerd leren. Xedule wil net als Somtoday gepersonaliseerd leren mogelijk maken, omdat iedere leerling anders leert. Gepersonaliseerd leren vraagt om een andere benadering bij het inrichten van het rooster. Waar normaliter roosters worden aangeboden op basis van een aanbod met vaststaande vakken en curriculum, worden de roosters door Xedule voornamelijk ingericht vanuit de vraag naar lessen door leerlingen.

Vraaggericht roosters opbouwen

Met Xedule hebben leerlingen de mogelijkheid om een lesprogramma te kiezen dat combineert met hun leerdoelen. De leerdoelen stellen zij in samenspraak met docenten op. Leerlingen kunnen via Xedule leerdoelen aan de vakdocent voordragen en vragen stellen. Daardoor maken leerlingen onderbouwde keuzes met betrekking tot de inrichting van keuzewerktijd en stemmen ze de lessen af op hun persoonlijke leerbehoeften.

Docenten en SLB-ers kunnen het keuzegedrag van leerlingen coachen en bijsturen als dat nodig is. Ook weten docenten voortaan van te voren met welke motivatie en met welke vraagstukken leerlingen naar de les komen. De roosters worden op basis van recente lesinschrijvingen en eerder verkregen datapatronen uit lesinschrijvingen opgebouwd.

Synchronisatie data Somtoday en Xedule

De gegevens die in Xedule ingevoerd worden, synchroniseren automatisch met Somtoday zodra de roostermaker het rooster heeft gepubliceerd. Dat voorkomt het voeren van een dubbele administratie. Via het roosteroverzicht in Somtoday en de Leerling-app kunnen leerlingen zien wat hun rooster is en voor welke vakken zij ingeschreven staan. Ook een wijziging in de groepssamenstelling in Xedule vind je gelijk terug in Somtoday. Naast de dynamische koppeling met Xedule, heeft Somtoday ook een dynamische koppeling met Zermelo.

Meer informatie over roosterkoppeling Xedule

Wil je gebruik maken van de automatische roosterkoppeling met Xedule, of wil je eerst meer informatie over deze koppeling? Stuur dan een e-mail naar Xedule.

In samenwerking met Somtoday en Learnbeat