Op naar een AVG-proof koppeling

04 mei 2022
Nieuws ApplicatiebeheerDirectie

Er zijn honderden digitale educatieve aanbieders actief binnen de Nederlandse VO-markt. Om niet met de hand allerlei gegevens te hoeven overtypen, zijn we jaren geleden begonnen met het ontwikkelen van mogelijkheden om data uit Somtoday naar deze aanbieders te krijgen (en soms weer terug). Inmiddels hebben we verschillende digitale koppelingen, zoals de UM en de WIS. Via deze webservices kunnen er bijvoorbeeld leerling- en lesgroepgegevens uit Somtoday worden gehaald. Functionaliteit die veelvuldig wordt gebruikt.

Nieuwe wet
In 2018 werd een nieuwe wet aangenomen die de kaders van het omgaan met persoonsgegevens behoorlijk heeft aangescherpt: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wat centraal staat in de wet is dat partijen moeten voldoen aan de 2 D’s: doelbinding en dataminimalisatie. Ze mogen alleen data verwerken als er uitgebreid is nagedacht over het doel daarvan, en dan ook nog eens zo min mogelijk.

Nieuw koppelvlak
Met deze nieuwe kaders in het achterhoofd zijn we kritisch gaan kijken naar de digitale koppelmogelijkheden met Somtoday. We kwamen tot de conclusie dat die aan vernieuwing toe zijn. Ze hebben lang hun doel gediend, maar met de kennis van nu kan het beter. Met de 2 D’s in ons achterhoofd gingen we naar de tekentafel en maakten we de eerste ontwerpen voor het Somtoday Connect-koppelvlak. Een generiek koppelvlak waarbij we maatwerkkoppelingen kunnen inrichten.

Per aanbieder een eigen dataset
Het nieuwe koppelvlak is in meerdere opzichten beter dan de huidige webservices. Een webservice zoals de UM of WIS bestaat (veelal) uit een vaste dataset en een school kan alleen de data delen van de hele onderwijsinstelling. Bij het koppelvlak kunnen we per educatieve aanbieder een eigen dataset vastleggen en kan er alleen de data gedeeld worden van de leerlingen of medewerkers die daadwerkelijk gebruikmaken van de educatieve applicatie van de koppelpartij.

AVG-proof koppeling
We krijgen van veel educatieve aanbieders terug dat ze enorm blij zijn met de mogelijkheid tot een AVG-proof koppeling, zelfs als ze ervoor moeten betalen. Die betalingen zijn essentieel vanwege de flinke investering die we hebben moeten doen om het koppelvlak te ontwikkelen, maar ook vanwege de kosten van het onderhoud. Om het koppelvlak de komende jaren operationeel te houden, moeten we er blijvend aan doorontwikkelen.

Basiskoppeling is gratis
De oude webservices kosten geen geld, scholen kunnen zelf educatieve aanbieders toegang geven. Om scholen niet tot kosten te verplichten, hebben wij besloten om de basiskoppeling via het nieuwe koppelvlak gratis aan te bieden. Deze basiskoppeling geldt (net als bij de webservices) voor de hele onderwijsinstelling. Scholen hebben dan geen inzicht in de dataset die wordt gedeeld.

Als je als school beter wilt kunnen filteren welke data je met een educatieve aanbieder deelt, staat daar wel een prijs tegenover. Vervelend, maar noodzakelijk om het (door)ontwikkelen van onze oplossingen mogelijk te blijven maken.

Uitfaseren UMservice
Dit kalenderjaar staat in het teken van het uitfaseren van de UMservice. Veel educatieve aanbieders zijn hierop aangesloten. We benaderen partijen actief en inmiddels benaderen partijen ons ook. Een van de partijen die is overgestapt, is Kwaliteitsscholen. Via de UMservice had Kwaliteitsscholen toegang tot data waar ze geen doelbinding mee heeft. Bijvoorbeeld absentiegegevens. Deze data hoeven ze nu niet zelf meer weg te filteren. Samen met hen hebben we namelijk vastgelegd welke data zij uit Somtoday minimaal nodig hebben. Zo wordt er nooit teveel gedeeld.

Op ons kennisportaal vind je een lijst met partijen die bezig zijn met overstappen of met wie we binnenkort contact opnemen. Bekijk hier de lijst. Er zijn ongetwijfeld partijen die hier nog niet tussenstaan. Vraag deze partijen om contact met ons op te nemen via deze pagina. Ook als je voor eigen applicaties binnen de school gebruikmaakt van de UMservice, kun je contact opnemen.

De koppelingen met derden zitten in de Somtoday Basis. Wil je als school controle over welke data je met wie deelt? Dat kan met onze module Connect | Inzicht plus.

Jorim van der Wijngaard
Product owner Somtoday Connect