Somtoday: meer oog voor de leerling, minder voor de cijferlijst

13 november 2023
Nieuws

Het voortgezet onderwijs kampt met een toetscultuur die funest is voor het welbevinden en de motivatie van leerlingen, ontdekte De Correspondent. Een cultuur van ‘zweten, weten en vergeten’, met gemiddeld 102 cijfers per jaar. Somtoday ondersteunt scholen bij het veranderen van de toetscultuur. Bijvoorbeeld door steeds meer oplossingen te ontwikkelen om het welzijn van leerlingen te tonen.

Wat zien we gebeuren?

De Correspondent en The Implementation Group ontdekten dat een Nederlandse scholier afgelopen schooljaar gemiddeld 102 cijfers per schooljaar krijgt. 2,5 cijfer per week, een cijfer per twee dagen. Hoogleraren Jelle Jolles en Rob Martens waarschuwen dat deze toetsdruk de persoonlijke groei, het welbevinden en motivatie om te leren kan remmen. Het ‘meten is weten’ is met goede intenties in het onderwijs gekomen, maar een overvloed aan cijfers kan contraproductief werken voor het leerproces. 

Wat doen we bij Somtoday met deze ontdekking? 

Als administratiesysteem zijn we natuurlijk niet tegen het meten van de voortgang. Maar we begrijpen heel goed dat onderwijs meer is dan alleen cijfers en referentieniveaus. Daarom creëren we steeds meer oplossingen die het welzijn van leerlingen in beeld brengen en je helpen aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele en executieve ontwikkeling van leerlingen. 

Welke oplossingen zijn dat? 

Ons nieuwe mentordashboard geeft bijvoorbeeld inzicht in de brede ontwikkeling van leerlingen. Het verzamelt gegevens over (on)geoorloofde afwezigheid, notities over gedrag of hoe vaak een leerling te laat is in één overzicht. Waardevolle informatie voor mentoren, die grip geven op een groep en helpen om beter aan te sluiten bij de behoeften van leerlingen. Daarnaast onderzoeken we momenteel hoe we de voortgang van referentieniveaus beter in beeld kunnen brengen. Dit stelt ons in staat om gepersonaliseerde ondersteuning te bieden die verder gaat dan alleen op summarische resultaten. 

Denk met ons mee

We blijven continu in gesprek met onderwijsprofessionals, leerlingen en ouders om onze systemen aan te passen aan de veranderende behoeften van het onderwijsveld. Samen kunnen we een omgeving creëren waarin elke leerling kan floreren, zowel binnen als buiten de klas. Zie jij waardevolle kansen voor onze technologie? Denk met ons mee en deel je ideeën. Dit kan via de feedback-knop binnen Somtoday.