“Somtoday past goed bij onze visie op individuele leerlijnen”

04 maart 2021
Nieuws ApplicatiebeheerDirectieDocenten

Corona vraagt veel van onderwijsprofessionals en leerlingen. Toch heeft deze tijd ook voordelen, zegt Ferdinand Plantinga van de Thorbecke Scholengemeenschap. “Niet alle medewerkers binnen onze onderwijsinstelling waren digitaal vaardig, maar in deze tijd moeten ze wel. Door corona heeft de digitalisering een enorme vlucht genomen. Een positieve vibe, ook bij docenten die daar huiverig voor waren.”

De Thorbecke Scholengemeenschap is een openbare school die is aangesloten bij de stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). Ferdinand Plantinga is examensecretaris, IT-beheerder en docent economie. Een handige combinatie. “Als je niet lesgeeft, is het moeilijk om je te verplaatsen in de werkwijze van een docent”, legt hij uit. “Het is mooi dat Somtoday de functie voor IT-beheerders heeft, om in te loggen als docent. Omdat ik ook als docent werk, weet ik welke functionaliteiten echt handig zijn.”

Verbeteringen in Somtoday Docent
Wat nou precies handig is, ervaren ook steeds meer collega-docenten van Ferdinand. “De verbeteringen die zijn doorgevoerd in de studiewijzer, werpen hun vruchten af. Het is mooi dat het huiswerk is gekoppeld aan een klas en niet aan een docent. Er valt in deze periode nogal eens een les uit. Als een docent vervangen wordt, kan een andere docent de les zo overnemen. Of je schuift het huiswerk eenvoudig door. Dit zijn praktische dingen die een IT-beheerder doorgaans niet zo snel merkt, maar voor docenten een flinke verbetering is. Verder zie ik steeds meer dat docenten een studiewijzer niet alleen voor zichzelf, maar samen per sectie maken. Dan maakt de ene collega de studiewijzer voor klas 1 en de andere voor klas 2 en wisselen ze de studiewijzers met elkaar uit. Dat bespaart veel tijd.”

Zien hoe we licenties gebruiken
Volgens Ferdinand komt ook Somtoday Connect in deze coronatijd goed van pas. “Onze leerlingen hebben een eigen device, maar het moet niet te ingewikkeld zijn. We hebben gezegd: de lessen staan in Somtoday, niet in Teams. In Somtoday staat een link, daar klikken ze op en ze zitten meteen in de les. Dat is voor iedereen begrijpelijk.”

Ook de tool Activatie en gebruik van Somtoday Connect past Ferdinand toe. “Je kunt zien hoe licenties van de digitale leermiddelen van uitgevers worden gebruikt. Het geeft een mooie aanleiding om met docenten in gesprek te gaan. Het gebruik van digitale leermiddelen is hier al best hoog, zo’n 75%. Dat doen we heel netjes. Het gebruik moet je ook per docent bekijken. Als een docent al blij is dat hij met Teams kan werken, ga je niet vragen waarom hij een methode wel of niet gebruikt. Dat komt later wel.”

Flexibel systeem
Enkele jaren geleden stapte de Thorbecke Scholengemeenschap over op Somtoday. “Het systeem past beter bij onze organisatie”, aldus Ferdinand. “Het is flexibeler. Een voorbeeld is de PTA-functie. Wij hebben meer dan 400 PTA’s binnen ons vmbo. Dat is voor mij als examensecretaris niet te doen. Met de PTA-functie spreiden we de verantwoordelijkheden. De docent is een vakman en kan zelf het hele PTA inrichten. Dan hoef ik niet tussen te zitten. Ik zet alleen de toetsdossiers klaar.”

“Somtoday past goed bij onze zienswijze op individuele leerlijnen. We hebben al flexibele examens en ook geen vaste toetsweken. De docent kan zelf bepalen wie wanneer een toets of een SE maakt. Ook kun je in Somtoday één periode rekenen voor klas 3 en 4. Je begint je examen in klas 3 en eindigt het in klas 4. Het is eenvoudig om dit neer te zetten. Hiermee sluit Somtoday heel goed aan bij onze visie op onderwijs.”