Een jaar na de overstap: “De service is echt heel goed”

12 oktober 2022
Nieuws ApplicatiebeheerDirectieDocenten

Vorig jaar stapte Alberdingk Thijm Scholen (AT Scholen) over naar Somtoday. AT Scholen bestaat uit zeventien basisscholen en zes scholen voor voortgezet onderwijs en telt bijna 8.000 leerlingen. Hoe gaat het een jaar na de implementatie? Applicatiebeheerder Marjolein van Hooft: “Een dik compliment aan de servicedesk. Ze staan altijd voor je klaar, nemen snel op en hebben snel een antwoord. Een ander pluspunt is dat Somtoday goed doorontwikkelt.”

Vorig jaar ging AT Scholen met Somtoday werken. Toen gaf directeur ICT Herman Rigter aan: “Voor de docenten verandert er niet zoveel vergeleken met ons vorige systeem, voor alle andere medewerkers wordt het eenvoudiger. De applicatie is overzichtelijker, biedt meer structuur en gebruikers zijn in minder clicks waar ze moeten zijn.”

Minder handelingen nodig
Ondertussen werkt de school een jaar met Somtoday. Applicatiebeheerder Marjolein van Hooft: “De overstap voor docenten is soepel verlopen. Even wennen natuurlijk, maar docenten konden er al snel goed mee aan de slag. Voor alle andere medewerkers is het verschil met het vorige systeem groot, in positieve zin. Er zijn veel minder handelingen nodig en als je iets aanpast, is dat gelijk zichtbaar op verschillende plekken in het systeem. Het is veel gebruiksvriendelijker.”

Marjolein geeft aan heel tevreden te zijn over de service. “Een dik compliment aan de servicedesk. Ze staan altijd voor je klaar, nemen snel op en hebben snel een antwoord. Ook als iets niet kan, krijg ik eerlijk antwoord. De service is echt heel goed.”

Draagvlak
Ook de doorontwikkeling is volgens Marjolein positief. “Natuurlijk zijn er altijd wensen”, zegt zij hierover. “Bijvoorbeeld voor de berichtenservice. Het zou wenselijk zijn als leerlingen bijlagen kunnen toevoegen en ook berichten kunnen sturen naar docenten aan wie ze niet gekoppeld zijn. Maar er wordt goed doorontwikkelt. Een mooi voorbeeld daarvan is het mentordashboard. Er wordt echt geluisterd naar de behoefte van klanten en – onder meer met het ideeënbord – gekeken waar het meeste draagvlak voor is. Ik ben heel blij met Somtoday.”


Marjolein van Hooft
Applicatiebeheerder AT Scholen