Het recht om vergeten te worden. Hoe zit dat met examenleerlingen?

24 april 2019
Nieuws

Je las er al het een en ander over in deel 5; de jaarlijkse gegevens opschoning. Maar hoe zit het nou met het recht van leerlingen om vergeten te worden tijdens en na hun tijd in het voortgezet onderwijs?

Dit zegt de wet

Over het algemeen zegt de wet over het recht op vergetelheid dat een organisatie op verzoek – en in een aantal gevallen – iemands persoonsgegevens moet wissen van hun database. Er bestaan een aantal uitzonderingen (waaronder bij scholen) waar dit niet geldt, bijvoorbeeld wanneer een organisatie wettelijk verplicht is om bepaalde gegevens te verwerken. Dan hoeft dit niet en staat de wettelijke bewaartermijn boven de AVG. Dit betekent dat nadat de bewaartermijn is verstreken, de betreffende gegevens wel door de school verwijderd moeten worden.

Wat als een leerling van school gaat?

  1. Zodra een leerling slaagt voor het examen en van school gaat, start er een bewaartermijn voor zijn of haar leerlinggegevens. Na die bewaartermijn moeten scholen hun gegevens dus verwijderen. Hoelang moet je gegevens bewaren? Dat hangt af van het soort data.
  2. Gegevens over verzuim en afwezigheid, in- en uitschrijving moet je 5 jaar bewaren nadat een leerling is uitgeschreven.
    Wanneer een leerling naar een school voor speciaal onderwijs is doorverwezen, moet je de gegevens na vertrek nog 3 jaar bewaren.
  3. Het centraal examen, inclusief de cijferlijsten, moet je minstens 6 maanden bewaren.

Ontdek de tool gegevens opschoning

Na de bewaartermijn handmatig al die gegevens verwijderen is natuurlijk een hele klus. Gelukkig heeft Somtoday een handige gegevens opschoon- en signaleringsfunctie waarmee je op een dashboard bij een vooraf gedefinieerde groep leerlingen kunt aangeven welke informatie er wanneer verwijderd moet worden. Somtoday verwijdert namelijk niets uit zichzelf. Hierover lees je meer in deel 5.

Meer weten over gegevens opschoning?

Wil je meer informatie over het instellen van bewaartermijnen en gegevens opschoning in Somtoday? Lees dit artikel op de servicedesk of neem dan contact op met Somtoday.

Deel 6 uit de reeks 'Stap voor stap leerling gegevens beveiligen'